Sihtasutus (yleishyödyllinenyhteisö) Saaremaa Turism

Sihtasutus (yleishyödyllinenyhteisö) Saaremaa Turism

 

Saaremaa Turism on yksi turismialan organisaatioista Saaren maakunnassa, joka on perustettu yrittäjien toimesta. Vuonna 1995 yrittäjät perustivat ensin Saaren maakunnan matkailu ja lomamatkailu yhtymän jonka seuraajaksi SA Saaremaa Turism tuli

Saaremaa Turism yhdistää vahvoja ja kokeneita matkailuyrittäjiä eri aloilta (matkanjärjestys, majoitus, kuljetus, nähtävyydet )

Yhteistyötä tehdään kaikkien maakunnan muiden yrittäjien, kuntien, erilaisten organisaatioiden kanssa

 

 

SA Saaremaa Turismi tavoitteet:

· Kehittää Saarenmaan matkailua ja markkinoida Saaren maakuntaa matkailukohteena,

ottaen ennen kaikkea huomioon jäsenten edut ja toiveet

· Käynnistää, tukea ja suunnata erilaisia projekteja maakunnan matkailun edistämiseksi ja matkailukohteen markkinoimiseksi.

· Anoa tavoitteiden saavuttamiseksi rahallista muuta apua kansallisesta kehitysrahastosta;

· Edustaa ja puolustaa Saaren maakunnan matkailun parissa toivien yrittäjien etua kansallisissa ja yhteiskunnallisissa organisaatioissa;

· Kehittää yhteistyötä muiden vastaavien yhtymien, liittojen ja yhdistysten kanssa

 

Saaremaa Turismin periaate on, että ennen kaikkea markkinoimme Saarenmaata kauempana myös Viroa, koska niin hyötyy jokainen yrittäjä.

 

SA Saaremaa Turism toiminta:

· Koordinoi ulkomaisilla messuilla osallistumista;

· Pisin perinne on Saaren maakunnan edustaminen erilaisilla kansainvälisillä matkailumessuilla Latviassa, Liettuassa, Suomessa, Saksassa;

· Julkaisee vuosittain perinteisen matkailuesitteen "Saaremaa & Muhu";

· Järjestää markkinointitapahtumia ( ulkomaisten lehtimiesten FAM kierrokset... )

· SAn edustajat osallistuvat aktiivisesti alueen kehityssuunnitteluun, koulutuksiin, toimintasuunnitelmien tekemisiin ja muihin matkailun kehittämiseen oleellisiin tapahtumiin;

· Oma mielipide tuodaan julki tärkeimpien ongelmien arvioinneissa maakunnassa ja tarvittaessa myös kauempana.

 

Tärkeimmät projektit:

 

· SA oli vuonna 2011 Eesti Tuglase Seltsi yhteistyökymppani Helsingin Martinmarkkinoiden järjestäjänä, jossa vuoden teemana oli "Saarenmaa ja Hiidenmaa". Se oli samanaikaisesti suuri kunnia ja velvollisuus. Projekti rahoitettiin omarahoituksen lisäksi: Saarte Koostöökogun - LEADER ohjelman, Kulttuurirahasto Saarenmaan eksperttiryhmän, Kuresaaren Kaupunginvaltuuston ja Leisin kunnan tuella.

 

· Vuonna 2009 tuettiin Saaremaa Turismin tekemää projektia turismiturundusprojekt aastateks 2009-2012 „Rändaja teekonnad Saaremaal ja Hiiumaal“ (Matkailunmarkkinointi projekti vuosiksi 2009-2012 " Matkaajan reitit Saarenmaalla ja hiidenmaalla"). Projektia rahoittivat: EAS (yritysten kehitys yhteisö) Matkailunmarkkinointi yleiselle ja kolmannelle sektorille, jota osallisesti rahoittaa Euroopan Aluekehitys rahasto.

 

SA jäsenet kokoontuvat vähintään kerran kuukaudessa, maakunnan, Eestin ja maailman matkailutalouden kehityksen analysoimiseen, huomioiden tekemiseen ja oleellisten kysymysten ratkaisuun.

Erittäin tärkeää on, että kaikkien SAn toimien avulla on pystytty olemaan hyödyllinen organisaatio kaikille matkailun kanssa tekemisissä oleville yrityksille ja koko Saaren maakunnalle.

SA mainetta luodaan ennen kaikkea toiminnan tasaisen korkealla laadulla, joka saavutetaan pätevyydellä, kokemuksilla, yhteistyöllä ja perusteellisilla neuvotteluilla.

Tätä tukee myös SAn periaate, että kenenkään ei tarvitse tehdä mitään sinun puolestasi, jokaisella on mahdollisuus itse osallistua SAn toimintaan ja sitä kautta panostaa niin omiin, kuin kaikkien yhteisiin pyrkimyksiin.

SA odottaa riveihinsä toimeliaita, luovia ja eteenpäinpyrkiviä yrittäjiä, jotka haluavat sanoa sanasensa ja osallistua yhteistyöhön, joka tukee edellä mainittuja pyrkimyksiä ja toimia.