Föreningen Saaremaa Turism

Föreningen Saaremaa Turism

Saaremaa Turism är en av Saare läns1  organisationer inom turistbranschen, som startats av regionala företag. 1995 gick olika företag ihop och grundade Saare läns turism- och stugsällskap, som 1998 fick namnet SA Saaremaa Turism.

Saaremaa Turism har lång och gedigen erfarenhet inom olika verksamhetsområden i turistbranschen (som reseplanering, boende, transport, sevärdheter).

Samarbete görs med alla regionala företag, kommuner och organisationer.

 

 

 

SA Saaremaa Turisms mål:

 • Utveckla turistnäringen på Ösel och marknadsföra Saare län som ett turistmål, enligt i första hand medlemmars önskemål och intressen;

 • Starta, stötta och styra olika projekt för att utveckla och marknadsföra länet som ett turistmål;

 • Ansöka om pengar och andra medel från statliga strukturfonder, för att kunna genomföra dessa mål;

 • Representera och skydda de regionala turistföretagens intressen i statliga och samhälleliga organisationer;

 • Utveckla samarbete med liknande regionala stiftelser, föreningar och organisationer.

 

SA:s grundidé är att först och främst marknadsföra Ösel, men sedan även Estland, eftersom det gynnar samtliga företag.

 

SA Saaremaa Turisms verksamhet:

 • Koordinerar deltagande i mässor utomlands;

 • Representerar Saare län i olika turistmässor utomlands, som i Lettland, Litauen, Finland och Tyskland, vilket är vad föreningen har längst erfarenhet av;

 • Utgivning av den årliga turistkatalogen „Saaremaa & Muhu“ (Ösel och Moon);

 • Anordnar marknadsföringsaktiviteter;

 • Medverkar aktivt i olika regionala möten, utbildningar och planeringar av arbetsprogram, samt i andra evenemang som är viktiga för att utveckla turistnäringen;

 • Ger sina synpunkter vid alla regionala problemdiskussioner, samt om det behövs även utanför regionen.

 

Större projekt:

 • SA var år 2011 samarbetspartner med föreningen Eesti Tuglase Selts och organiserade tillsammans marknaden Mardilaat i Helsingfors, där årets temaregioner var „Ösel och Dagö“. Detta var ett både stort och ärorikt uppdrag.

Projektet realiserades med egna medel, samt med medel från: Saarte Koostöökogu (Öarnas Samarbetsförening) – LEADER-programmet, expertgruppen för Kultuurkapitali Saaremaa (Kulturkapital Ösel), Kuressaare kommun och Leisi kommun.

 

 • 2009 erhöll Saaremaa Turism medel för sitt marknadsföringsprojekt inom turism för åren 2009-2012 „Rändaja teekonnad Saaremaal ja Hiiumaal“ (Turistvägar på Ösel och Dagö). Projektet realiserades med medel från: EAS marknadsföringsfond inom turism för offentliga och tredje sektorn2, vilken medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

 

SA:s medlemmar träffas minst en gång i månaden för att analysera turistnäringens trender i länet, landet och världen, dra slutsatser och lösa angelägna frågor.

Det är viktigt att understryka att hela SA:s verksamhet bidrar till främja utvecklingen för både alla de företag som på ett eller annat sätt är knutna till turistnäringen, samt hela Saare län.

Föreningens goda rykte har skapats av ett genomgående högkvalitativt arbete, vilket har varit möjligt tack vare kompetens, erfarenhet, samarbete och noggrann kommunikation.

Detta får också understöd av SA:s grundtanke, att ingen ska behöva jobba i ditt ställe, då alla kan delta i SA:s arbete och därigenom bidra till att egna och gemensamma mål uppnås.

 

Föreningen välkomnar därför fler aktiva, kreativa och framåtblickande företagare, som vill framföra idéer och samverka, vilket ger stöd åt ovan framförda mål och verksamhet.

 

 

1 Regionen Saare (Saare maakond) inkluderar ön Ösel (Saaremaa), ön Moon (Muhu) och ön Ruhnu.

2 Tredje sektorn inkluderar stiftelser, ideella föreningar, med mera.